MSD Animal Health

Vår innsats for bedre fiskevelferd gjennom forskning og innovasjon.

MSD Animal Health sitt optiske system Falcon gir et omfattende og nøyaktig bilde av helse og velferd. Du får informasjon og innsikt levert rett fra merden til ditt brukerpanel. I tillegg til nøyaktig og kontinuerlig overvåking av velferden, er det nå enklere enn noen gang å oppdage og rapportere avvik. Teknologien sparer deg tid, samtidig som du får rask tilgang til informasjonen og innsikten du har behov for — akkurat når du trenger den.

Kontakt oss for mer informasjon.

Rask, nøyaktig og helt automatisk.

Vår egenutviklede teknologi er basert på mange års forskning. Falcon teller, klassifiserer og rapporterer lakselustallene automatisk, slik at du slipper. Du sparer tid og minimerer risiko for dine ansatte.

Ved å overvåke fiskens velferd, samt motta sanntidsrapporter om tusenvis av fisk, rett til ditt brukerpanel, kan du nå planlegge behandling med høyere grad av presisjon for å ligge i forkant av utbrudd. Samtidig reduserer du effekten som lakselus har på bunnlinjen.

Informasjonen du trenger. Rett fra merden.

How Falcon Works

Overvåking av fiskevelferd og kontroll av lakselus gjennom manuell telling er tidkrevende, stressende for fisken og har stor feilmargin. Manuell telling en gang i uken gir kun et innblikk i en brøkdel av biomassen, i en avgrenset tidsperiode.

Falcon gir deg innsikt i fiskens velferd, samtidig som lakselusmengden i merdene evalueres kontinuerlig. Dette reduserer behovet for manuell håndtering og sedering under lusetelling. Med smart intelligens og Falcons høyoppløselige bilder mottar du et nøyaktig og pålitelig innblikk i lusesituasjonen. Dette sendes rett fra kameraet til skyen, og videre til brukerpanelet, der du har oversikt og tilgang når du trenger det.

Falcon System

Få mer informasjon — og se hvordan Falcon kan hjelpe din bedrift

Kontakt oss for mer informasjon