MSD Animal Health

Vi teller, du sparer.

Falcon lusekamera fra MSD Animal Health leverer et intelligent system som hjelper deg å ta avgjørelser i den daglige driften. Systemet gir deg øyeblikksbilder fra merden med lusedata direkte fra merd til PC, kontinuerlig overvåkning døgnet rundt, og nøyaktige tellinger. Telling og rapportering av lakselus har aldri vært enklere. Dette sparer deg både tid og penger.

Kontakt oss for informasjon og evaluering av hva vi kan tilby din lokalitet.

Deteksjon. Raskt, nøyaktig og helautomatisert.

Ved hjelp av vår egenutviklede maskinlæringsteknologi, oparbeidet gjennom år med vitenskapelig arbeid, telles, klassifiseres og rapporteres lus automatisk. Dette sparer både de ansatte og fisken for anstrengelser og risiko.

Med kontinuerlig rapportering av lus på tusenvis av fisk, rett til din PC, kan du behandle for lus med større presisjon og effektivitet. På denne måten kan du planlegge behandlinger med større sikkerhet — samtidig som kostnadene luseovervåkning medfører, reduseres.

Informasjonen du trenger. Direkte fra merden.

How Falcon Works

Kontroll av lakseluspopulasjoner via manuelle tellinger er kostbart, stressende for fisken og kan være upresise. Manuelle tellinger gir kun innsikt til en liten brøkdel av hele fiskebestanden — en uke av gangen.

Falcon overvåker tusenvis av fisk døgnet rundt med et system bygget for å tåle ekstreme forhold. Systemet detekterer, teller og overvåker lakselusnivåene med større presisjon og eliminerer behovet for manuell håndtering, og bedøving av laks under telling og bidrar til økt fiskevelferd. Lusenivåene hentes fra Falcons høyoppløselige bilder som sendes direkte fra kamera, via sky, til kontrollrom.

Utstyret er bygget for oppdretter, og fokuserer på sikkerhet for noten samt robust maskinvare, som kan motstå ekstreme forhold.

Falcon belyser overside og underside av fisken og sørger for høykvalitetsbilder uavhengig av værforhold.

Falcon® Luse detekteringssystem

Kamera trigges av en bevegelses sensor som tar en serie av bilder av høyoppløste bilder av laks som svømmer forbi.

De beste bildene blir automatisk valgt og analysert med bruk av Kunstig Intelligens. Vår egenutviklede lusetellingsalgoritmer er basert på evalueringen av tusenvis av individuelle bilder av fisk og lus, som er brukt til å trene opp Falcon systemet.

Få din personlige konsultasjon for din lokalitet — Og se hvordan Falcon er dine øyne i merden.

Kontakt oss for mer informasjon