MSD Animal Health

Ditt robuste overvåkningssystem i merden.

Nå kan du hente ut en hel mengde ny data fra merden din. Falcon lusekamera leverer informasjonen direkte til din PC via skyløsningen. Vår egenutviklede maskinlæringsalgoritme klassifiserer de ulike lusestadiene du rapporterer. På denne måten har du tilgang til informasjonen du trenger for å detektere, spore og behandle lakselusinfeksjoner døgnet rundt, når du trenger det, der du er.

Kontakt oss for informasjon og evaluering av hva vi kan tilby din lokalitet.

Falcon jobber døgnet rundt — så du slipper.

MSD Animal Health forstår at lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen. I 2016 var den totale kostnaden for behandling og dødlighet knyttet til lus beregnet til 22,5 mrd. *Men, kostnaden er i realiteten høyere enn behandlingskostnaden alene. Problemer med lakselus kan medføre produksjonstap og økt dødelighet, bøter, og i noen tilfeller sette en begrensing på tillate biomasse.

Løsningen for å detektere tidlige påslag av lakselus er det helautomatiske Falcon-lusekamera, ikke flere manuelle tellinger.

* Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-522-4) 47, p. Nofima Report Series (24/2017)

Kunstig intelligens — i merden.

How Falcon AI Works

Med kontinuerlig overvåkning døgnet rundt, vil Falcon lusedetekteringssystem samle høyoppløsnings bilder av tusenvis av laks fra merd. Vår egenutviklede maskinlærealgoritme gjennomgår og analyserer bildene. Resultatet lagres i skyen, som du har tilgang til uansett hvor du er.

Vårt analyseteam vil fortsette å evaluere bildene for å kontinuerlig trene og forbedre maskinlærealgoritmen. Den kunstige intelligensen i din merd blir smartere hver eneste dag. Dette gjør at din investering blir mer verdifull for deg når du jobber med å identifisere risiko og ta tidlige avgjørelser for å ivareta fiskevelferden.

Beslutningstaking i sanntid, støttet av forskning.

Falcon lusekamera fra MSD Animal Health er bygget for ekstreme miljøforhold, og rapporterer døgnet rundt for å hjelpe deg å ta avgjørelser basert på et bedre datagrunnlag. Med Falcon i din merd har du tilgang til informasjonen du trenger for raske beslutninger.

Falcon AI at work

Blå = Voksen hunnlus med Eggstreng    Rød = Voksen hannlus    Oransje = Pre-Adult lakselus

High-res images

Falcon fotograferer og framstiller kun de beste høyoppløsningsbildene av din laks, rett fra merden til din PC.

Different views

Nå kan du se lusetall på en daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis.

Salmon lice

Falcon kan identifisere forskjellige stadier av lakselusen: chalimus, pre-adult , voksen hannlus og voksen hunnlus med eller uten eggstreng.

In the cloud

Med skylagring kan du se, eksportere og analysere resultater når og hvor du vil.

Få din personlige konsultasjon for din lokalitet — Og se hvordan Falcon er dine øyne i merden.

Kontakt oss for mer informasjon