MSD Animal Health

Ditt operative teknologisystem i merden.

Falcons operative teknologisystem gir deg tilgang til mer informasjon enn tidligere. Systemets kunstige intelligens gjør det mulig å klassifisere alle rapporterbare stadier av lakselus. Du får informasjonen du trenger for å overvåke velferden til fisken og oppdage, spore og behandle lakselusangrep. Teknologien gir god innsikt, uansett hvor du er.

Kontakt oss for mer informasjon.

Falcon overvåker alle rapporterbare stadier av lakselus — og velferdsstatusen til fisken.

MSD Animal Health vet at lakselus kan være én av de største utfordringene for din virksomhet. Utfordringene er større enn bare behandlingsutgiftene. Angrep fra lakselus kan gi problemer med produksjon og dødelighet, og kostbare bøter og tak på den tillatte biomassen på anlegget.

Manuell telling gir sjelden svar på tidlig påvisning av lakselus. Automatisert overvåking med Falcon optisk system gir deg denne informasjonen i sanntid.

Kunstig intelligens — rett i merden.

How Falcon AI Works

Med nøyaktig og pålitelig velferdsovervåking samler Falcon optisk system inn høyoppløselige bilder av tusenvis av laks. Systemets kunstige intelligens går deretter gjennom og kommenterer bildene for å levere resultater som lagres i skyen — slik at du kan få tilgang til dem uansett hvor du er.

Vårt team av velferdsspesialister analyserer bilder kontinuerlig for å utvikle algoritmen, slik at den kunstige intelligensen blir smartere over tid. Dette gjør investeringen mer verdifull for deg når du jobber med å identifisere risiko og iverksette tiltak.

Beslutninger i sanntid støttet av forskning.

Falcon optisk system fra MSD Animal Health er laget for å tåle ekstreme værforhold. Med Falcon i merdene får du tilgang til innsikten du trenger for å ta bedre beslutninger — både for nøyaktig telling av lakselus og for å overvåke helsetilstanden.

Falcon AI at work

Blå = Voksen hunn med eggstrenger    Rød = Voksen hann    Oransje = Pre adult    Grønn = Voksen hunn uten eggstrenger

High-res images

Falcon viser kun de beste høyoppløselige bildene — rett fra merden til brukerpanelet.

Different views

Du får oversikt over lusetallet på en daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis.

Salmon lice

Falcon kan identifisere ulike stadier av lakselusen: Chalimus 2, pre adult, voksen hann og hunn uten eggstrenger.

In the cloud

Med data lagret i skyen kan du se, eksportere og analysere resultatene uavhengig av hvor du er.

Få en personlig konsultasjon på stedet — og se hvordan Falcon er ditt intelligente øye i merden.

Kontakt oss for mer informasjon